Официални правила за участие в промоционалната кампания „Baby Dove Instore Activation“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

I . Общи разпоредби

1. Организатори:

(1) Промоционалната кампания „Baby Dove Instore Activation“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД” със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес - парк София, сграда 3, ет. 1 и от фирма „Би Плюс Ар” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх 47”, ет.5, ЕИК 203772137, наричани нататък в текста “Организатори”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”.

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.

(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (27.04 - 11.06.2017г. включително) на www.facebook.com/BabyDoveBulgaria Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес www.facebook.com/BabyDoveBulgaria

2. Период на промоционалната кампания:

(1) Промоционалната кампания „Baby Dove Instore Activation“ стартира на 27 Април 2017г. и продължава до 11 Юни 2017г. включително.

(2) В случай че Организаторите решат да се съкрати/удължи срока на “Кампанията“, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1 (4).

(3) След приключване на „Кампанията”, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

II . Правила за участие:

3. Право и място на участие:

Кампанията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Би Плюс Ар ООД и „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.facebook.com/BabyDoveBulgaria за периода на Кампанията. В Кампанията участват всички продукти от марката Baby Dove.

Участвайки в Кампанията, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

4. Участващи :

Участието в Кампанията за всички награди е обвързано с покупката на продукти от от марката Baby Dove.

Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3 и 4, има право да участва.

Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

5. Механизъм на промоция в търговската мрежа:

В магазинната мрежа Организаторът провежда промоция с моментни награди, обвързани с покупка със следния механизъм:

При закупуването на два продукта от марката Baby Dove /два крем сапуна се зачитат за един продукт/, клиентът получава скреч карта, с която участва за една от следните награди:

- продукт Baby Dove /крем сапун/

- гъбка за баня

- термометър за вана

Закупуването на продуктите се удостоверява пред хостесата чрез показване на касова бележка.

Всички награди са със сертификат за съответствие и отговарят на нужните стандарти за ползване.

Промоцията с моментните награди важи само, когато в търговския обект има хостеса на Baby Dove. Промоционален период: 27.04 - 11.06.2017г. включително.

След предприемане на покупка на два или повече продукта от марката Baby Dove, клиентът получава скреч картата и (в случай, че тя е печеливша) получава наградата си от хостесата на Baby Dove, намираща се в търговския обект. Ако на скреч картата пише „Опитай пак“, клиентът получава подарък комплимент – стикер за кола.

В промоцията в търговската мрежа участват супермаркети, хипермаркети, аптеки, дрогерии както и магазини от модерна търговия, само когато в търговския обект има хостеса на Baby Dove.

6. График на промоционалните активности в търговската мрежа:

гр. София:

- Ремедиум, ул. Денкоглу

04.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

05.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Ремедиум, ул. Граф Игнатиев 40

04.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

05.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Ремедиум, ул. Шипченски Проход

04.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

05.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Ремедиум, бул. Гео Милев

04.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

05.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Ремедиум, Студентски град

04.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

05.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Фармастор, ж.к. Овча купел

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Фармастор, бул. Ломско Шосе

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Фармастор, Трета Градска Поликлиника

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Фармастор, ул. Щросмайер

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Медея, жк. Лагера

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Медея, жк. Овча купел

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Медея, жк. Дружба 1 / Пазара

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Медея, ул. Костенски водопад

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Бекском, Oбеля, бл. 264

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Нота Бене Бистрица

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Орфей 6-ца, жк Надежда

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Десита 2010, Д. Петков 64

17.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

18.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Гален 201, Стамболийски 24-26

11.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

12.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- Вира 2014, ул. Иван Димитров- Куклата 4

11.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

12.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- ДМ, Черни връх 100

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ДМ, Ситняково 48

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ДМ, ул.Тодорини кукли 4

01.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- ДМ, бул. Цар Освободител 22

31.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

01.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- ДМ, ж.к.Младост 4, Бизнес парк, сгр. 11

31.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

01.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- ДМ, ул. Коста Лулчев 52

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ДМ, Александър Стамболийски 101

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ФФ 39. Жк Разсадника

28.04. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ФФ 16, Люлин Център

28.04. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ФФ 19, жк. Бояна

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

30.04. 2017 г.; 11:00 – 15:00 ч.

- ФФ 22, Студентски град

28.04. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ФФ 38, кв. Овча купел, ул. Любляна №42А

28.04. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ФФ 28, Sky City Mall

28.04. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ФФ 40, Коперник

27.04. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

30.04. 2017 г.; 11:00 – 15:00 ч.

- ФФ 30, кв. Драгалевци

27.04. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

30.04. 2017 г.; 11:00 – 15:00 ч.

- ФФ 33, кв. Симеоново

27.04. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

30.04. 2017 г.; 11:00 – 15:00 ч.

- ФФ 34, жк. Хаджи Димитър

28.04. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ФФ 36, жк. Дървеница

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

30.04. 2017 г.; 11:00 – 15:00 ч.

гр. Асеновград:

- магазин АРБОР ЕООД II, бул.България 98-В

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Благоевград:

- магазин ВИВА ВИКТОРИЯ-82 ЕООД, ул.Астра 1

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Бургас:

- магазин Дени 90, жк Зорница

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин Дени 90, жк Меден Рудник

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин БАМБОЛИНО ЕООД

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин Болеро Зорница

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин Болеро Лазур

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин Радослав 96

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Варна:

- магазин МОНИ БЕБИ ФУД*ЕООД, кооперативен пазар, Ул.Г.Бенковски 64

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин МОНИ БЕБИ ФУД*ЕООД, бул.Чаталджа 67 В

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин ПМ 2015 ООД, ул.Ген.Киселов 31

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин ПМ 2015 ООД, ул Г.Бенковски 64 Последният маг.

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин ЯНЕВ ЕООД, пазар Младост маг.27

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин ЯНЕВ ЕООД, Владиславово

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин ГАТАКА ЕООД, Левски

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин МКМ-ИВАНОВИ ЕООД, Дубровник, ул.Евлоги Георгиев 14

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ДМ, Сливница 24

01.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

- ДМ, бул. Андрей Сахаров 2

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Велико Търново:

- магазин Кроки 2011

12.05. 2017 г.; 14:00 – 18:00

13.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин Пегас Груп 25 ООД, ул.Славянска 2А

28.04. 2017 г.; 10:00 – 14:00 ч.

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Гоце Делчев, на изхода за Хаджидимово:

- магазин КЕНТАВЪР ГРУП 2010 ООД

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

Гр. Добрич:

- магазин Солакова, ул.К.Методий 6

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Дупница:

- магазин АДЕЛАЗ ЕООД, ул. „Булаир“ 1

12.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

13.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Казанлък:

- магазин ИВЕТА ЧАВДАРОВА ООД (Ам Ам), бул. "Ал. Стамболийски" 7

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Пазарджик:

- магазин АРОС-ПЕНКА МАНЧЕВА ЕТ, ул. „2-ри януари“ 5

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Петрич:

- магазин Аромати 1, ул. "Цар Борис III", N46

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Плевен:

- магазин Крис-ЕК ООД, Ул. Димитър Константинов № 11

28.04. 2017 г.; 10:00 – 14:00 ч.

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 до 18:00

гр. Пловдив:

- магазин Лекси Марица, бул. Марица 19

12.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

13.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин Лекси Гранд, ул. К.Райчо 56

12.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

13.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин МАКСИМИ ЕООД (вис виталис), бул. Шести септември 268

12.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

13.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Русе:

- магазин Пегас Груп 25 ООД, бл.Воден ул.Солун 43

28.04. 2017 г.; 10:00 – 14:00 ч.

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин Пегас Груп 25 ООД, ул.Борисова 121

28.04. 2017 г.; 10:00 – 14:00 ч.

29.04. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- магазин Дивали, ул. Липник 121

12.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

13.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

- ДМ, бул. Липник 121д

02.06. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

03.06. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Сандански:

- магазин БАМБИНО ЕООД, гл.Път Е79

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Смолян:

- магазин ЗВЕЗДИЦА ООД, бул.България 69

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Стара Загора:

- магазин ПАПА-БЕБЕ ООД III, бул. „Княз Александър Батенберг“ 24

26.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

27.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

гр. Хасково:

- магазин Денис 91, ул. Преслав 24

12.05. 2017 г.; 16:00 – 20:00 ч.

13.05. 2017 г.; 11:00 – 14:00 ч. и 15:00 – 18:00ч.

I II . Разни

7.Отговорност:

Организаторите на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.

Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност.

Организаторите на Промоционалната кампания не носят отговорност, произтичаща от връчването на наградата, включително относно плащане на каквито и да било щети или други претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите. Победителят поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторите не носят никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемане на награда или във връзка с нея.

Ако Организаторите забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай, че Организаторите определят такива ситуации след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

Организаторите имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в кампанията са изрично упоменати и обяснени.

Организаторите не носят отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се включат в кампанията по причини, свързани с лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.

Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или улеснили спечелването на наградата. Организаторите имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица. Организаторите не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба.

Организаторите не носят отговорност ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционалния период.

Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на адреса на Организаторите. След датата на публикуване на победителя, в съответствие с този регламент, Организаторите няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

8. СПОРОВЕ

В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРЕДИ СРОКА НА КАМПАНИЯТА

Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на Организаторите.

Организаторите няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;

Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на www.facebook.com/BabyDoveBulgaria. Включването на участниците в промоцията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на промоцията и се считат обвързани с тях.